Reignskap

Grue kommune kjøpte inn eit reignskapsprogram frå eit firma på væstlainne, å pluss’li minke inntæktom.  Tre måener etterpå vart reignskapsfører’n arrestert, å eit hærtt år etter var det rættssak.
Ordfører’n færklardde at dam hadde fønni ut, at gærmie peinger hadde vørti overført teill ein konto i ein bank oppi Kautokeino. Ho krævde at reignskapsførern vart feingsle, å dømmt teill å betala atteinne aille peinga.
– «Detta er bære tuill», sa advokaten, «min klient har bære færdd ordre, å det kain je bevise».
Hain tok fram ein to giroa som hadde vørtti brukt, visen’n opp fær dommern, å sa:
– «Som De ser, herr dommer, her står det «TEILL SAMAN».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *